Les plantes són un element de decoració molt important, ja siguin verdes o en flor, formen bonics escenaris que ens ajuden a crear ambients molt personals, però també són éssers vius i com a tals s'han d'alimentar correctament.

A tots ens agrada envoltar-nos de bellesa, i si és bellesa natural encara més. Perquè les nostres plantes llueixin esplèndides, sanes i vigoroses les hem d'adobar periòdicament.

La primavera és un moment de creixement i floració perquè és més necessari que mai alimentar bé les nostres plantes. En termes generals, és aconsellable abonar cada 15 dies les plantes que viuen en test i 1 cop al mes les plantes de jardí.

La importància d'adobar

Encara que ens centrem en com adobar les plantes a la primavera, no perdem la  prespectiva, la primavera no és l'únic moment compromès de l'any, ni l'únic que demana aquesta tasca. Fer-ho a la tardor és tant o més important que fertilitzar els mesos de bon temps. Només gràcies a aquest gest podrem preparar les nostres plantes per fer front als mesos de descans, i sobreviure a les baixes temperatures de l'hivern..

Però fertilitzar les plantes a la primavera, ens ajudarà també a controlar les plagues. Unes plantes fortes i sanes resistiran molt millor les malalties o plagues. D'alguna manera, estem estimulant les defenses.

Els mesos d'abril/maig són els millors per adobar els arbres, els arbustos, la gespa i els arbres de temporada.

Com adobar?

Un adobat correcte assegura que els nutrients siguin correctament absorbits per les plantes i que aquestes estaran ben preparades per suportar els propers mesos de calor.

Una cosa que has de tenir en compte és que mai no has de fertilitzar a ple sol. El risc que cremis la planta és enorme. Recordeu la combinació sol i fertilitzant pot ser letal.

 

Arrenca les males herbes abans d'adobar

És de sentit comú, si adobes sense arrencar les males herbes, hi estaràs alimentant també i afavoriràs el seu arrelament i creixement.

Un altre tema important que cal tenir en compte a l'hora d'abonar és el lloc on es troben plantades les plantes o els arbustos. No és el mateix abonar una planta en test que una que està plantada a terra.

Adobar plantes plantades a terra

En el cas de les plantes plantades directament a terra i al marge d'adobs orgànics, el que és idoni és optar per adobs granulats ja no només fertilitzen la planta sinó també tota la terra al voltant de les nostres plantes.

Per a plantes a terra i excepte excepcions específiques, l'ideal és una dosi de fertilitzant al mes des del començament de la primavera fins al final de l'estiu.

Abonar plantes plantades en test

Les plantes plantades en testos necessiten un adobat regular i en dosis superiors a les plantades al jardí. La seva única font d'aliment està limitada a un reduït espai, el test. És aquest cas, els adobs líquids són sens dubte la millor opció. Aquest tipus d'adob es dilueix a l'aigua de reg, cosa que facilita l'absorció de nutrients i el seu efecte és molt més ràpid.

Quin és l'adob més adient?

Has de triar l'adob més adequat per a cada tipus de planta i cada època de l'any. També és important el lloc on estan plantats els arbres, els arbustos i les plantes, per determinar el tipus d'adob és més convenient. Hi ha l'adob universal que serveix a tot tipus de plantes i sempre resulta una opció excel·lent. Però si vols potenciar les característiques de cada planta, pots utilitzar els adobs especialitzats que avui dia existeixen al mercat. Per exemple, l'adob blau, específic per potenciar el color de les hortènsies o l'adob especial geranis, que afavoreix la floració i el color.

D'altra banda, trobem els adobs de minerals i els adobs d'alliberament lent, aquests són una bona solució per fertilitzar a l'inici de la primavera ja que les plantes estan despertant de la letargia de l'hivern i el seu metabolisme encara és lent. Amb aquests adobs afavorirem l'assimilació de nutrients per part de la planta i també el desenvolupament de les parts verdes.

Des de mitjan primavera, l'ideal és canviar a un abonament específic. Un per a plantes de flor que promogui la floració, un altre per a plantes àcides si les tenim, un altre per a arbustos…

Els fertilitzants líquids són els més fàcils de fer servir. S'afegeixen a l'aigua de reg segons la dosi recomanada pel fabricant. També són els que presenten més concentració de nutrients.

Adobar de manera constant i regular

Si optem per adobs orgànics, la pauta serà inferior a la dels adobs químics. Només cal fer una ullada a com utilitzar humus de cuc correctament per saber que aquest tipus de fertilitzants demanen una aplicació més esporàdica. Important: malgrat que són summament eficaços, cal no perdre de vista que la seva capacitat d'actuació és més lenta que en el cas dels adobs inorgànics.

Si per contra optem pels químics, és fonamental seguir amb rigor les aplicacions. Aquest tipus d'adobs tenen altes concentracions de nutrients i micronutrients, però només són efectius si els apliquem amb regularitat.