L'any 2002, 6 empreses independents que operaven en el mercat com Centres de Jardineria decideixen agrupar-se per donar una resposta col·lectiva en un entorn cada cop més competitiu. Uns mesos més tard Jardinarium es constitueix com la primera Central de Compres i Serveis de Jardineria d'España, concretament el febrer de 2003, gracies al impuls de 21 propietaris de Centres de Jardineria.

Jardinarium representa la resposta a un entorn cada cop més competitiu i, el seu objectiu principal al constituir-se como CCS, és el d'aconseguir la millora de la competitivitat dels seus socis front als grans centres de distribució del sector, majoritàriament tots ells de capital estranger.

En l'actualitat, Jardinarium compta amb més de 25 associats que aporten uns 36 punts de venta repartits per tota la geografia espanyola i que donen feina a més de 750 persones, amb una facturació anual agrupada de 52 milions d'euros i una superfície total destinada a la venta de 275.000 metres quadrats.

Els Centres de Jardineria associats a Jardinarium són empreses familiars que acumulen una experiència mitjana en el sector de més de 20 anys.