FORMULARI DE CONTACTE


Enviar  
 
VENTATGES D'ESTAR ASSOCIAT

El canal de distribució del “Garden Center” a España és un canal molt recent, poc estructurat, i amb tasses de creixement molt altes respecte a d'altres canals de la gran distribució.

Per això, des de JARDINARIUM aconseguim els nostres objectius centrant-nos en 3 aspectes clau:

1. LA MILLORA DEL PROCÉS COMPRA

Això suposa treballar des de aspectes logístics, informàtics, racionalitzar la cartera de proveïdors, millorar de forma continuada les condicions de compra i el servei, gestionar per categories, reduir costos ocults i estructurals i generar sinèrgies.

PER FACILITAR LA GESTIÓ DE COMPRES A PROVEïDORS

2. EL CENTRE DE JARDINERIA

Gracies al coneixement i parametrització del model de gestió i rendibilitat del centre de Jardineria, hem aconseguit desenvolupar un model de treball que serveix -comparant cada establiment associat amb la mitjana del grup- per desenvolupar processos de millora continua i generació de sinèrgies.

PER GESTIONAR LA BOTIGA DE FORMA MÉS EFICIENT

3. EL CLIENT FINAL

Estudiem el mercat i el client final, els seus requeriments, inquietuds i tendències. Els resultats obtinguts ens permeten oferir-los el producte que millor s'adapti a les seves necessitats, en les millors condicions i prestant el millor servei.

PER SER REFERENTS EN EL MERCAT

Si desitja convertir-se en associat de Jardinarium, ompli el nostre formulari