Les característiques més freqüents dels salons són: bona llum, atmosfera seca (calefacció) i temperatura més alta a l'hivern que en la resta de les habitacions per la calefacció. Com sol haver-hi més espai, en el saló troben el seu lloc plantes de gran grandària. En Jardinarium t'ajudarem a decidir que plantes són les més adequades en funció de tots aquests condicionants.