En aquests dies tan complicats, conscients dels nostres deure ciutadà i legal, i tal com estableix el Reial decret aprovat pel Govern per la crisi del COVID-19, el nostre establiment romandrà tancat de cara al públic fins a una altra ordre.

Estem convençuts que tots junts superarem aquesta crisi. Restem al teu servei via telèfon, correu electrònic i xarxes socials