L'escorça de pi protegeix i decora els nostres parterres.

El mulching o encoixinat es col·loca en testos, jardineres i parterres, i pot ser d’escorça de pi o d’altres materials que han estat tractats per aquesta finalitat. Serveixen per afavorir l’estalvi d’aigua de reg, regular la temperatura del sòl (el calor excessiu a l’estiu i el fred viu a l’hivern) i disminuir el creixement de les males herbes no desitjades. Aquests encoixinats poden ser de diferents tipus d’escorça i calibrats en mides diverses, o també d’altres materials com xips de coco, estelles de fusta, bràctees de pinya...

Una altra de les seves propietats interessants, a més de l’estalvi d’aigua i la protecció, és que en descomposar-se lentament com a matèria orgànica el mulching enriqueix el sòl i ajuda a alimentar les plantes. Però abans d’escampar-lo, hauries de fer algunes coses per treure’n tot el profit. És aconsellable, per exemple, adequar la superfície on hagis de col·locar l’escorça, deixant el terreny net i uniforme. Es recomana també l’ús d’elements de separació com vorades, tanques de fusta, rocalla, etc. per protegir l’escorça davant possibles adversitats climatològiques. I a continuació, ja podràs estendre’n una capa de 3 a 5 cm. Recorda revisar cada any l’estat de l’escorça i, si és necessari, hi afegeixes més material per mantenir les seves propietats.