Ficus es conocido como un árbol interno fuerte con cientos de hojas pequeñas, pero también está disponible con hojas grandes, que inmediatamente le dan a la planta una silueta robusta y muy diferente. Como planta de decoración, el ficus ofrece un toque muy particular.

Les plantes d'interior com els ficus amb fulles grans milloren l'aire de la casa en convertir CO²en oxigen. Les fulles grans també absorbeixen la pols fina de l'aire i l'emmagatzemen en les arrels on es descompon i s'elimina. La fulla verda també promou la humitat a la casa en evaporar-la molt gradualment. Això fa que el ficus amb fulles grans siguin un gran candidat per a millorar l'aire de la teva llar.